Säätiön kiinteistöt

Kollin Kiinteistöt on yhteisnimitys Marjatta ja Eino Kollin Säätiön omistamille kiinteistöille. Säätiö on sijoittanut merkittävän osan pääomistaan kiinteistöihin ja hakee niille pitkällä aikavälillä vakaata tuottoa.

Kiinteistönomistajana säätiö on pitkäjänteinen kehittäjä ja vuokranantajana maltillinen, vakaita suhteita vaaliva. Säätiön toimintaperiaatteisiin kuuluu, että kiinteistöistä pidetään hyvää huolta ja niiden tuottokykyä pyritään pitämään yllä ja parantamaan jatkuvalla kehittämisellä.

Säätiön kiinteistöt
Säätiö on sijoittanut merkittävän osan pääomistaan kiinteistöihin ja hakee niille pitkällä aikavälillä vakaata tuottoa.

Säätiö tukee osaamista

Marjatta ja Eino Kollin Säätiö on aktiivisesti kehittyvä yleishyödyllinen toimija, joka kantaa vastuunsa tulevaisuuden mahdollisuuksien luomisessa. Se on merkittävä tekijä suomalaisen tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoittajana. Säätiö tukee erityisesti maa- ja metsätalouteen sekä rakentamiseen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä painottaen erityisesti toimintaa, jolla olisi elinympäristömme kannalta positiivinen vaikutus pitkällä tähtäimellä.

Säätiö jakaa vuosittain pääomansa tuotosta merkittävän osan yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Marjatta ja Eino Kollin Säätiö on jakanut toimintansa aikana apurahoja, lahjoituksia ja avustuksia yhteensä n. 25 milj. euroa.

Säätiö tukee osaamista

noin 25 milj. €

Jaettuja apurahoja, lahjoituksia ja avustuksia yhteensä.

Säätiön historia

Mistä kaikki alkoi?

Kaikki alkoi Karjalan kannakselta, Käkisalmelta, jossa Eino Kolli syntyi 1925. Sodan jaloista perheen oli lähettävä evakkoon ja jätettävä kaikki taakseen. Uusi koti löytyi Heinolan maalaiskunnan Vierumäeltä. Kiinnostus metsään syntyi jo nuorena miehenä. Hän teki sodan jälkeen muutaman vuoden sotakorvauspuukauppoja maailmalle ja vuonna 1953 Eino Kolli osti pienen sahan Vierumäeltä. Sodan jälkeinen jälleenrakennus loi alkusysäyksen yrityksen kasvulle. Yritys kasvoi ja kehitti uusia menetelmiä ja puun sovellusalueita, sahatavaran lisäksi yhtiö tunnettiin pylvästuotannosta ja liimapuun kehittäjänä. Pitkän elämäntyön tuloksena syntyi Vierumäen Teollisuus – yksi maan merkittävimmistä saha- ja puunjalostusyrityksistä.

Aikansa innovaattori

Teollisuusneuvos Eino Kolli tunnettiin vahvana johtajana ja sitkeänä innovaattorina, joka perussahatoiminnan lisäksi laajensi yrityksensä toimintaa jo varhaisessa vaiheessa myös jatkojalostuksen puolelle. Vierumäen Teollisuus saavutti merkittävän aseman mm. kyllästetyn puun ja liimapuupalkkien tuottajana ja kehittäjänä.Kollin perhe luopui yhtiön omistuksesta 1990. Nykyisin yritys tunnetaan nimellä Versowood.

Tutustu Marjatta ja Eino Kollin Säätiöön tarkemmin
Säätiön historia

1992

Perustettiin Marjatta ja Eino Kollin Säätiö, joka on apurahoin tukenut runsaasti tiedettä, tutkimusta, innovaatioita ja kulttuurin eri osa-alueita.